ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN

Op woensdag 16 december a.s. zou de jaarlijkse adventsviering voor senioren plaatsvinden. Gezien de omstandigheden zult u begrijpen dat dit geen doorgang kan vinden, hoe spijtig dit ook is. Zoals het er nu uit ziet willen we de H. Eucharistieviering op woensdag 16 december om 16.30 uur wel laten doorgaan, zodat u de sfeer van advent met elkaar nog een beetje kunt beleven. Parochianen die bij de viering willen zijn kunnen zich aanmelden bij Jacolien de Meij: per e-mail jdemeij@zeelandnet.nl of telefonisch op nummer 06 29 31 01 23 (een en ander in verband met het maximum aantal bezoekers in de kerk).

Caritaskern Schouwen Duiveland.