Zeeuws pleidooi basisinkomen

Op 22 april 2016 organiseerde het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad (ZSEB) een minisymposium over het thema ‘Naar het einde van de armoede’ in de Doopsgezinde Kerk van Middelburg. Spreker was Raf Jansen, socioloog bij de Sociale Alliantie en wethouder GroenLinks in de gemeente Helden.

In het voorjaar van 2017 kwam de Raad van Kerken in Zeeland daarom met een brochure waarin een verkenning van het invoeren van een basisinkomen centraal staat. Onder een basisinkomen verstaat men ‘een individuele, onvoorwaardelijke toelage voor iedereen, arm of rijk, jong of oud, werkloos of overwerkt’. Het ZSEB pleit voor zo’n basisinkomen, en wil in ieder geval de discussie hierover losmaken – ook en vooral in de kerken.

In de brochure wordt een aantal wereldwijde en Nederlandse ontwikkelingen geschetst die grote zorgen baren en die volgens Janssen en Bregman nopen tot nieuwe oplossingen voor armoede en sociale uitsluiting. Het gaat dan om zaken als afbraak van de verzorgingsstaat, economisering van de zorg, toename van flexbanen, robotisering, verdwijnen van de morele bedding van de economie, verlies aan collectiviteitsgevoel, globalisering en andere ontwikkelingen. Het basisinkomen kan een nieuwe oplossing bieden. Overigens komen ook enkele tegenargumenten in de brochure aan de orde.  De invoering van het basisinkomen wordt bepleit, omdat het huidige systeem gekoppeld aan de arbeidsmarkt en de toegenomen inzet van machines niet meer werkt. De systematiek van een basisinkomen is rechtvaardiger dan het oude systeem, omdat de welvaart voor het grootste deel niet meer afhankelijk is van eigen inspanningen, maar van technologie, instituties en zaken die van voorouders zijn doorgegeven. Het basisinkomen helpt om deze gift eerlijker te verdelen.

Onder de andere aanpak gaat ook een bepaald mensbeeld schuil. ‘Het lijkt dat we ons mensbeeld moeten bijstellen en de omslag moeten maken van een verzorgingsstaat, die gebaseerd is op wantrouwen, naar een samenleving gebaseerd op vertrouwen’.

 

Bron: Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede, 10 juni 2017

Redactionele bewerking: Wiel Hacking

Vorig artikelBIJBELINSPIRATIE
Volgend artikelArmoede, sociale uitsluiting en mensenrechten