Wat vieren we van 10 tot en met 16 april 2022?

Wat is er goed aan de Goede Week?

De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Op zichzelf misschien een vreemde naam, want in die week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Wat is daar goed aan? Dat komt, omdat de naam eigenlijk niets te maken heeft met de betekenis die wij tegenwoordig aan het woord ‘goed’ geven.

In de liturgische boeken wordt de Goede Week ook omschreven als “Heilige Week’. Goed is een woord dat vaak als alternatief voor ‘heilig’ wordt gebruikt. De Goede Week is dus vooral de Heilige Week en Goede Vrijdag de Heilige Vrijdag. De Goede Week heeft trouwens nog meer benamingen. In de eerste eeuwen werd ook wel van de Paasweek gesproken, later werd ook wel de ‘Grote Week’ gebruikt. Daarmee word bedoeld dat voor gelovige christenen de Goede Week de belangrijkste week van het jaar is.

De Duitsers gebruiken overigens een term die precies het tegenovergestelde van ‘goed’ uitdrukt. Zij hebben het over Karwoche en Karfreitag. Dit komt van het oud-Duitse woord ‘kara’, dat ‘klacht’ of ‘treurnis’ betekent en die zin veel meer het lijden omschrijft.

In zekere zin mag de Goede Week toch als een échte goeie week worden beschouwd, want door zijn lijden, sterven én zijn Verrijzenis met Pasen heeft Christus ons allemaal verlost en uitzicht op eeuwig leven gegeven. Dat is nog eens goed nieuws!

De belangrijke momenten van de Goede Week op een rij

10 april: Palmzondag
Op de zondag voor Pasen begint de Goede Week. Dat is de week waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht. De week begint met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Enkele dagen voordat Hij ter dood veroordeeld wordt, wordt Hij als een koning binnengehaald en met palmen toegejuicht.

13 april: Chrismamis
In de Goede Week wordt in elk bisdom de zogeheten chrismamis gehouden. Deze viering is verbonden met Witte Donderdag, maar in het bisdom Breda is het gebruikelijk om de viering op de woensdagavond te houden. Tijdens deze viering worden de heilige oliën (o.a. chrisma) gewijd, die in parochies gebruikt worden voor het toedienen van de sacramenten. Ook vernieuwen alle priesters in deze viering de belofte van hun priesterwijding. In ons bisdom is het gebruik dat een groot aantal priesters én een of meer vertegenwoordigers van elke parochie aan de viering deelneemt, om zo ook de verbondenheid van de parochies en de priesters met de bisschop uit te drukken. De chrismamis is woensdag 13 april om 19.00 uur in de basiliek te Hulst,

14 april: Witte Donderdag
De donderdag in de Goede Week wordt in het Nederlands Witte Donderdag genoemd. De Kerk herdenkt dan dat Jezus voor de laatste keer met zijn leerlingen de maaltijd gebruikte; het Laatste Avondmaal. Dit wordt ook gezien als de instelling van de eucharistie. Tijdens de viering op Witte Donderdag kan een ritueel van voetwassing plaatsvinden, als herinnering aan het feit de Jezus de voeten van zijn leerlingen waste en zich op die manier dienstbaar opstelde.

15 april: Goede Vrijdag
Goede Vrijdag is de dag waarop het sterven van Christus wordt herdacht.  Na het Laatste Avondmaal werd hij gevangen genomen, gemarteld en veroordeeld tot de dood aan het kruis. Dit is de enige dag in het jaar waarop géén eucharistie wordt gevierd. Wel wordt de kruisweg gebeden. In veertien etappes (staties) wordt de lijdensweg van Christus overwogen. In veel kerken is dit ook in kunstwerken uitgebeeld. Op de avond van Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal voorgelezen en vindt verering van het kruis plaats.

16 april: Paaszaterdag
De zaterdag voor Pasen wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd. Op Goede Vrijdag is het lijden en sterven van Christus herdacht. Voor het begin van de sabbat (zaterdag) werd hij in het graf gelegd. Het is de stilte van het graf die vandaag spreekt. Alles lijkt verloren, totdat op ’s avonds de Paaswake begint en het nieuwe licht en het nieuwe water worden gezegend, de klokken weer luiden en uiteindelijk de boodschap van de Verrijzenis wordt verkondigd en het volop Pasen is, het feest van de overwinning op de dood.

 

Illustratie: Passiespelen Tegelen

Vorig artikelMissionaire parochie-congresdagen te Breda
Volgend artikelinformatieavond 8 april Zierikzee inzake kerksluitingen