voornemen tot sluiting kerkgebouwen in onze parochie

Parochiebestuur Heilige Pater Damiaanparochie gaat parochianen horen over de voorgenomen sluiting van vijf kerken
Het parochiebestuur van de Heilige Pater Damiaan parochie gaat haar parochianen de komende weken informeren en horen over de voorgenomen sluiting van vijf van de acht rooms-katholieke kerkgebouwen in de parochie. Het voornemen van het parochiebestuur is om de kerken in Hansweert, ’s- Heerenhoek en Lewedorp tegen het einde van 2022 te sluiten. Drie jaar later zullen dan twee van de drie resterende kerken in de Zak van Zuid-Beveland, te weten Heinkenszand, Kwadendamme en Ovezande, worden gesloten. Welke kerk in de Zak van Zuid Beveland open blijft is nu nog niet bekend. Het kerkbezoek zal daarna worden geconcentreerd in de parochiekerk in Goes, één kerk in de Zak van Zuid-Beveland, en de kerk in Zierikzee.
Net als andere parochies in Nederland wordt ook de Heilige Pater Damiaanparochie al jaren geconfronteerd met gestaag teruglopend kerkbezoek, dalende inkomsten uit parochiebijdragen en collectes, toenemende onderhoudskosten aan de kerken, en een teruglopend aantal priesters en pastoraal werkers die de vieringen in de kerken kunnen verzorgen. Daarom heeft het parochiebestuur in 2021 onderzocht hoe de parochie toekomstbestendig kan worden gemaakt. Dat heeft geresulteerd in het voornemen om in de nabije toekomst een vijftal kerken in de parochie te sluiten.
Na het horen van de parochianen zal het parochiebestuur een definitief besluit nemen. Naar verwachting zal dat medio mei 2022 gebeuren.
De Heilige Pater Damiaanparochie bestrijkt de gemeenten Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Reimerswaal, Kapelle, Goes en Borsele. In dit gebied wonen ruim 16.000 geregistreerde parochianen. Naast de bovengenoemde kerken bezit de parochie ook een toeristenkerk in Burgh-Haamstede. Deze valt buiten de reikwijdte van het voorgenomen besluit.

Vorig artikelPelgrimstocht 2022
Volgend artikelbrief bisschop inzake voornemen kerksluiting