vierde zondag van Pasen: Roepingenzondag

Zondag 21 april 2024 – 4e Zondag van Pasen | Roepingenzondag

1e lezing: Hand., 4, 8-12
2e lezing: 1 Joh.3,1-2
Evangelie: Joh.10,11-18

Helpers van de Goede Herder gezocht

Het is te gemakkelijk om te zeggen dat we priesters nodig hebben voor de vele parochies van ons bisdom en dat we dus maar goed moeten bidden dat we er genoeg krijgen van God. Dat is veel te veel gedacht vanuit de behoefte voor de Kerk, die er was en misschien niet altijd meer zo zal zijn. Jezus is de Goede Herder. Hij leidt de kudde, zijn Kerk, en Hij bepaalt ook hoeveel herders, herdershonden en schaapskooien er nodig zijn. De bisschop mag dat in Jezus’ naam uitvoeren, maar hij zal het moeten doen met wat de echte herder, Jezus, met zijn Kerk voorheeft.

Meer priesters? Misschien meer priesters naar Jezus’ hart en schapen die werkelijk luisteren naar zijn Woord. Lees wat het evangelie vandaag zegt! De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij is geen huurling, maar offerlam. Hij behoedt de kudde voor de wolf door zichzelf te laten opeten, zogezegd. Zo vieren we Jezus in de Eucharistie, als het Lam Gods, zijn Lichaam “dat voor u gegeven wordt”. Herder en Lam tegelijk.

We hebben de priesters nodig voor de Eucharistie, maar we hebben allereerst mannen nodig die leven vanuit Jezus en de Eucharistie, die dicht bij Hem willen blijven. Mensen die zelf hebben ervaren in hun leven hoe Jezus als Herder en Lam hen redt, zijn leven heeft gegeven voor hem. Mannen die van hart tot hart hebben gevoeld dat Jezus hen heeft gedragen en aan zijn hart heeft gedrukt. Het heilig Hart waaruit aan het kruis bloed en water stroomde. Mannen die zich met heel hun hart en ziel in dat geheim hebben ondergedompeld. Daar is de bron van elke priesterroeping.

Of de priester het parochiewerk leuk vindt en graag onder de mensen is, is fijn. Maar dat zijn roeping in een intieme band van liefde met Jezus is geworteld, dat is de kern. Zonder de nabijheid en ervaring met de Goede Herder, worden functionarissen gekweekt, geen helpers van de Goede Herder die met Hem hun leven geven voor de schapen. De liefde voor de kudde moet de liefde van Christus zijn, anders geen navolging. Dáár moeten we voor bidden!

Ondertussen worden de herders genomen uit de kudde, voor dienstwerk in de schapenwei. Dat betekent dat alle gelovigen geroepen zijn om hun Doopsel en de oproep om de Herder te volgen, zeer serieus moeten nemen. We hebben heilige priesters nodig, om de kudde te begeleiden die zelf ook heilig wil worden. Priesters en herders die als honden rond een kudde mogen rennen, die zelf alle kanten op willen behalve die van Jezus, maken je alleen maar moe. Herder en kudde lopen dezelfde kant op, naar de hemelse schaapskooi om voor eeuwig bij Jezus te zijn of het zijn dwaalsporen.

Daarom is Roepingenzondag ook de roeping van alle gedoopten. Luister naar de stem van Jezus in uw leven. Wees niet ongehoorzaam of eigenwijs, laat Hij uw herder en leidsman zijn. Volg Hem! Vraag van de priesters dat zij u op die weg begeleiden. Laat elke weg, elke roeping, elk dienstwerk louter draaien om de Heer. Laat elk zijn of haar roeping vinden, om van hart tot hart bij Hem te blijven, en laten we daar samen om bidden.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Vorig artikelStille Omgang 2024: Ook voor jongeren!
Volgend artikelrondgang reliek Bernadette in ons bisdom