versterking pastoraal team ‘Boven de Schelde

‘Bisschop mgr. Jan Liessen heeft pater Thaddeus de Deckere met ingang van 1 juni benoemd tot priester en teamlid van het pastoraal team in de Heilige Mariaparochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie.

hier volgt de volledige tekst van het kanselbericht dat op zondag 31 mei om 12.15 uur werd voorgelezen:

Namens het pastoraal team en de samenwerkende parochiebesturen van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie wil ik u het volgende mededelen.
Vorig jaar is het pastoraal team van onze twee parochies versterkt met pastoraal werker Alida van Veldhoven. Er bleef ook daarna nog vacatureruimte over. Onze parochies en het bisdom zijn met elkaar in gesprek gebleven over de invulling daarvan. We hoopten van harte dat het mogelijk zou zijn om het pastoraal team met een tweede priester aan te vullen, omdat het voor pastoor Fons van Hees nauwelijks te doen is alle priesterlijke taken in onze parochies goed te vervullen, ook al mogen we gelukkig vaak een beroep doen op de inzet van onze emeriti-priesters.
Eind april heeft bisschop Liesen ons gevraagd om kennis te maken met pater Thaddeus de
Deckere, missionaris van Mill Hill. Pater De Deckere is 60 jaar oud. Hij is geboren in Hulst en opgegroeid in Zeeuws Vlaanderen. In 1991 werd hij tot priester gewijd voor de congregatie van Mill Hill. Tot 2010 is hij als missionaris werkzaam geweest in India. De afgelopen tien jaar heeft pater De Deckere in Engeland gewoond en zich daar ingezet voor de congregatie van Mill Hill. Eind vorig jaar is hij naar Nederland gekomen om zich te oriënteren op een pastoraal-missionaire taak in ons land. Bisschop Liesen heeft hem in contact gebracht met onze parochies.
De kennismaking met pater Thaddy de Deckere is wederzijds heel positief verlopen. De
leden van het pastoraal team en de parochiebesturen zien pater Thaddy de Deckere graag
komen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om pater De Deckere met ingang van 1 juni
2020 te benoemen tot priester en teamlid voor de H. Pater Damiaanparochie en voor de H.
Maria Parochie Walcheren. Hij zal in beide parochies deelnemen aan de algemene pastorale
taken en taken op zich nemen die passen bij zijn ervaring als missionaris. Het is de
bedoeling dat pater De Deckere gaat wonen op Walcheren. Totdat de huisvesting daar
geregeld is woont hij in de woning bij de toeristenkerk in Burgh Haamstede.
In deze tijd met alle corona-maatregelen is het nog niet mogelijk om alle pastorale taken op te pakken. Dat geeft pater De Deckere en het team kans om in de komende tijd vertrouwd te raken met elkaar en het geeft pater De Deckere gelegenheid om thuis te raken in zijn nieuwe woon- en werkomgeving.
Wij zijn blij met de inspanningen van onze bisschop en met het resultaat daarvan. De komst van pater Thaddy de Deckere geeft een krachtige extra impuls aan het geestelijk leven in onze twee parochies. De completering van het pastoraal team brengt de uitvoering van ons parochieplan een stap dichterbij. We heten pater Thaddy de Deckere van harte welkom in onze parochies en hopen dat hij zich spoedig thuis mag voelen bij ons.
Installatie
De installatie van pater De Deckere zal plaatsvinden op zondag 5 juli in de H. Maria
Magdalenakerk in Goes door drs. Egbert Bornhijm. online  uitgezonden
via www.kerkdienstgemist.nl.

herstel Wiel Hacking
Tot slot mogen wij u meedelen dat pastoraal werker en teamleider Wiel Hacking in
zoverre op krachten komt dat hij binnen afzienbare tijd zijn werk gedeeltelijk weer kan
hervatten. Ook daar zijn we heel blij mee.

 

Vorig artikelnieuwe regels inzake vieringen en diensten vanaf 1 juni 2020
Volgend artikelPinksterestafette