VERSPIJKERD EN VERZAAGD

Hergebruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst

Tentoonstelling Noord-Brabants Museum Den Bosch: 18 februari t/m 5 juni 2017

Tot ver in de jaren zestig van de twintigste eeuw sierden veel gipsen, massaal gemaakte  heiligenbeelden en devotieobjecten de Nederlandse rooms-katholieke kerken en huizen. De ontkerkelijking, maar ook het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) hadden echter grote gevolgen voor deze beelden. Het rooms-katholieke kerkinterieur werd versoberd , waarna veel heiligenbeelden letterlijk aan de straat werden gezet. Diverse generaties kunstenaars hebben de afgedankte heiligen verspijkerd en verzaagd en zo getransformeerd tot kunstwerken. Betekenen ze nog iets? Worden ze misbruikt of gekoesterd?

Uniek fenomeen of ?

Dit unieke fenomeen was niet eerder onderwerp van een tentoonstelling en publicatie. In totaal zijn circa 40 werken uit diverse Nederlandse collecties bijeengebracht die samen een overzicht vormen van vijf decennia hergebruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst. Ze vertellen veel over onze veranderde kijk op het christendom in de laatste vijftig jaar.

Niet iedereen zal deze tentoonstelling op ‘waarde’ kunnen schatten. Sommigen zullen bewust dit museum erom mijden of er zelfs schande van spreken dat dit ooit mogelijk werd. Heiligschennis of kunst? U mag het hardop of fluisterend zeggen.

Vorig artikelLANG VERHAAL KORT
Volgend artikelBEELDVORMING