Vastenactie 2016 – Oeganda

In 2016 staat Oeganda centraal tijdens de Vastenactie. Socadido, de ontwikkelingsorganisatie van het bisdom Soroti, werkt er hard aan het welzijn van de mensen. Father Silver Opio vertelt over zijn organisatie en de christelijke inspiratie waarop het werk is gefundeerd.

Het bisdom Soroti ligt in het Teso-district in het straatarme noordoosten van Oeganda. Father Silver Opio is de directeur van Socadido (‘Soroti Catholic Diocese Integrated Development Organisation’). De organisatie richt zich op de sociale en economische aspecten van het leven in Teso, zo legt father Silver uit: “Als onderdeel van de katholieke kerk, richten wij ons met name op armoedevraagstukken en sociale kwesties.”

Werken van barmhartigheid
De basis van het werk is te vinden in het Evangelie van Mattheus: “Jezus vertelt daarin dat we ooit zullen moeten uitleggen wat we voor anderen hebben gedaan,” zegt father Silver. “Hebben we de hongerigen gevoed, de dorstigen te drinken gegeven? Dat is onze basis: een antwoord vinden op de nood van mensen in de marge van de samenleving. Christus zegt zelfs dat de armen altijd bij je zijn. De kerk maakt mensen bewust van die realiteit en laat ons zien dat mensen die het wat beter hebben, een groot verschil kunnen maken in het leven van anderen.”

Vluchtelingen
Teso kent een gewelddadige geschiedenis, onder andere door het beruchte Leger van de Heer. Met die herinneringen nog vers in het geheugen, kijkt father Silver met pijn in het hart naar de vluchtelingen die wanhopig vanuit het Midden-Oosten Europa proberen te bereiken: “Iedereen in deze regio die ouder is dan 15, weet wat het betekent een vluchteling te zijn, om je huis te moeten verlaten omdat geweld je daartoe dwingt. We leven dus erg mee en hopen dat de Europese gemeenschap zijn goede wil toont en ook deze mensen wil helpen, zoals ook wij in het verleden zijn geholpen.” Father Silver verwijst naar paus Francisus: “Hij moedigt ons aan om naar buiten te gaan, naar de echte kerk, dat wil zeggen: naar de mensen en dan speciaal de mensen die onze hulp en solidariteit hard nodig hebben.”

Vastenactie
Deze overtuiging draagt Socadido ook in de eigen gemeenschap uit. Father Silver: “Sinds een paar jaar hebben we een eigen vastenactie. We willen ook hier ons steentje bijdragen aan de opdracht van Christus en mensen bewust maken van het feit dat ze verschil kunnen maken, hoe klein hun bijdrage misschien ook is.” Vanuit financieel oogpunt levert de vastenactie-campagne in Teso weinig op, maar dat vindt father Silver ondergeschikt: “Via onze vastenactie kunnen wij ervaren dat we betekenis kunnen hebben in het leven van anderen. Daarnaast maakt het ons ervan bewust dat het geld dat we ontvangen van andere gemeenschappen, afkomstig is van mensen zoals wij, die hun best voor ons doen en die via een vastenactie hun tijd en geld met ons delen.”

Vorig artikelVoor-leven en verder-leven
Volgend artikelParochies en kerkgebouwen