Tijden veranderen, maar mensen ook…

We schrijven november 2007; Parochienieuws bestaat bijna zeven jaar en het is tijd voor een onderzoek onder lezers van ons blad. Een vragenlijst met acht gedetailleerde punten wordt bij elk tijdschrift toegevoegd en komt zo op 7000 adressen binnen. Tussen 4 november en 4 december 2007 werd iedereen gelegenheid geboden om zijn reacties kenbaar te maken. In totaal komt 11,3 % van de formulieren ingevuld terug. Een mager resultaat, maar we kunnen er wel wat mee….

Wat leest men het liefst/vaakst/eerst door?

 • Nieuws uit de (toenmalige) eigen parochie
 • Rooster van vieringen regionaal/de huidige Pater Damiaanparochie
 • Het algemeen deel over diverse onderwerpen
 • Voorwoord hoofdredactie
 • Ingezonden berichten van pastoraal team
 • Lief en leed
 • Een vraaggesprek met….

Wat kan men minder waarderen?

 • Advertenties
 • Zeeuwse vertalingen
 • Wie-wat-waar (webinformatie), omdat er nog geen website was.

Aandachtspunten:

 • Herkenbaarheid van de eigen parochie (nu parochiekern)
 • Duidelijke koppen met afscheiding tussen artikelen
 • Kinderrubriek en rubriek voor jongeren (was matig ontwikkeld)
 • Foto’s zijn redelijk, maar niet altijd goed herkenbaar (klein, slecht, grofkorrelig)
 • Meer algemene informatie over geloven en sacramenten
 • Meer inbreng vanuit het pastorale team
 • Parochies evenveel ruimte geven is onwenselijk/onzinnig.

Tevredenheidsscores: ( beoordeling goed/ tevreden) gemiddeld 70,88 %

Goes: 68 %

’s-Heerenhoek: 82 %

Heinkenszand: 72 %

Kwadendamme: 73 %

Lewedorp: 71 %

Ovezande: 77 %

Oost-Zuid-Beveland: 58 % ( toen nog Rilland & Hansweert)

Schouwen-Duiveland: 66 %.

Wat is nu nog de waarde van deze enquête, maart 2019?

Kerken Pater Damiaan Parochie

Maandelijks krijgen we een indruk van het aantal ‘hits’ op onze website van de Pater Damiaan ( www.paterdamiaanparochie.nl).  We kunnen achter het scherm van elke pagina kijken en zien dat het dienstenrooster het meest wordt geraadpleegd. Niet gek, want de laatste aanpassingen worden hierop vermeld en dat is bij een papieren versie niet mogelijk. Wees gerust: uw privacy is gewaarborgd, dus wij weten niet wie- wanneer- wat leest.

Uit recente reacties bleek verder dat onze website nog geen erg bekend medium is voor lezers van Parochienieuws. Toch jammer, want de digitale versie is in opmars, vooral bij de leeftijdsgroep onder zestig jaar.

De maandelijkse bijdrage vanuit het pastoresteam is voor velen een onmisbaar onderdeel, omdat men een overweging hier op zijn plaatsvindt.  Ondanks de inkrimping van het pastoresteam blijft hun bijdrage ook voor de nabije toekomst gewaarborgd.

Vraaggesprekken met mensen uit onze parochie vinden vele lezers een prima aanvulling en een verdieping. Maandelijks een gesprek voeren is een tijdrovende zaak, maar ook hier trachten we minimaal tweemaandelijks aan tegemoet te komen.

Vorig artikelStille Omgang Amsterdam
Volgend artikelVormselproject start 2019