Sabbatsverlof Jeanine Heezemans

 

Vanuit het team ben ik contactpersoon van het project  ‘Jonge gezinnen’. Deze taak heb ik overgenomen van mijn collega Wiel Hacking op het moment dat hij teamleider werd, afgelopen november.

Om me verder te oriënteren op dit pastorale aandachtsveld heb ik een sabbataanvraag ingediend bij het parochiebestuur en het bisdom. Beide hebben ermee ingestemd. Ik heb gekozen voor een maand van 14 augustus tot 11 september zodat het team er zo min mogelijk extra belasting van ondervind. In mijn sabbat besteed ik tijd aan het lezen van enkele studies in het kader van familie catechese en geloofsopvoeding van jonge kinderen, ook zal ik enkele plaatsen bezoeken (in Nederland en Vlaanderen) waar een begin zichtbaar is van een andere aanpak van de sacramenten catechese. Ik hoop op inspirerende weken, die me goed zullen doen en die het werk in de parochie een impuls kunnen geven.

 

Vorig artikelArmoede, sociale uitsluiting en mensenrechten
Volgend artikelstart BRONGROEP