Ziekenbezoekgroep

Binnen elke leefgemeenschap is er altijd sprake van lief en leed. Zaken van blijdschap worden makkelijker gedeeld dan momenten van leed, verdriet, ziekte of isolement.

Ook in ons dorp horen we lieve en zorgelijke nieuwsberichten. Het komt helaas nog steeds voor dat we laat (ook wel eens te laat) horen dat een dorpsgenoot het ‘moeilijk’ heeft. Natuurlijk schreeuwt niemand dat van de daken, maar medeleven = mededelen  kan zo goed doen. De ziekenbezoekgroep vindt het lastig om mensen die kwetsbaar zijn te bezoeken, maar aandacht/tijd geven kan op zovele manieren.  Geef gerust een buurtgenoot (als deze het zelf niet kan) door, maar vergewis u dat dit op prijs wordt gesteld.  Het maakt niet uit, of de persoon in kwestie een parochiaan is, of niet! Iedereen is voor ons gelijk in tijden van zorg en welzijn! U mag Marlies Westdorp-van Damme hiervoor benaderen, of gewoon via het mailadres/ de brievenbus van het parochiecentrum ons inlichten.