Zichtbaar gebaar

Kerkdiensten zijn meer dan samenkomsten, waarin gebeden, gelezen en gezongen wordt. Dat bewijst ook de bloemengroep, die de afgelopen periode inspeelde op de Veertigdagentijd /Vastenperiode.

Door bloemen of elementen te kiezen, die als het ware lezingen ondersteunen, krijgt de viering nog meer diepgang en betekenis.

We zijn als parochiekerncommissie erg blij dat we een groep vrijwilligers hebben die gevoel voor liturgisch bloemschikken heeft en dat wekelijks toont.

Dank je wel!.