Willibrordzondag

Elk jaar vieren we rond 7 november de patroonheilige van onze H. Willibrorduskerk. In clusterverband hebben we sinds enkele jaren de mogelijkheid geschapen om samen dit feest te vieren: rond H. Blasius in februari te Heinkenszand; rond H. Eligius in juni te Lewedorp en in november bij ons in ’s-Heerenhoek. Na de viering begin februari in Heinkenszand ging corona in volle omgang toenemen en dus werden diensten en vieringen beperkt of afgezegd. Geen clusterviering in Lewedorp en…helaas ook niet in ons dorp. Het huidige aantal bezoekers is te beperkt om samen te vieren. We gunnen elke kern binnen ons cluster een eigen viering, waarin ze hopelijk Willibrordus willen herdenken. Enkel besloten dienst via Kerk-TV te volgen!

Geen patroonfeest, geen eremedailles voor vrijwilligers of een gezellig uurtje na afloop. Helaas, maar er komen beslist betere tijden om deze ‘schade’ in te halen.

Afbeelding preekstoel

Parochiekerncommissie.