Willibrordzondag: clusterviering sinds lange tijd

Op zondag 7 november viert onze kerk zijn patroonheilige en naamdrager: H. Willibrordus. De verbondenheid met Heinkenszand en Lewedorp, die historisch gezien al eeuwen bestaat, wordt die zondag mede gestalte gegeven door de beide heiligen van deze parochiekernen erbij te betrekken. De eerste kerk van ons dorp (1797) was toegewijd aan zowel de heilige Willibrordus, alsmede aan de heilige Blasius.

Lewedorp kreeg zo’n 90 jaar geleden pas hun eerste eigen kerk, genoemd naar de heilige Eligius, maar daarvoor liepen veel katholieken dagelijks tot wekelijks naar de kerk van ’s-Heerenhoek.

Nu we weer samen mogen komen sinds lange tijd (februari 2020) en daarvoor geen enkele clusterviering gehouden mocht worden, willen we samen dankbaar zijn en onze samenwerking tot versterking en behoud van het geloof vieren.’Boodschapper van vreugde’ is het thema van deze speciale viering.

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie werd doorgeven. De heilige Willibrord (658-739) houden we als een van grote geloofsverkondigers in ere. Hij verstond het om mensen dichter bij Christus te brengen en zo leerling van de Heer te zijn.

In moeilijke tijden bleef hij en velen met hem in geloof overeind en zagen mensen daarin een teken van vreugde in plaats van angst en onzekerheid. Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende manier uit te dragen.

Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden? Het uitdragen van het Evangelie is een oecumenische opdracht: we mogen het samen doen en daarbij kunnen we veel van elkaar leren.