WILLIBRORDZONDAG 2022

In de wetenschap dat deze bijzondere dag volgend jaar feitelijk het sluitstuk zal zijn voor onze kerk, hebben we deze zondag gevierd. Het is goed dat gezamenlijk te mogen doen met onze buren uit Heinkenszand en Lewedorp.

De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening. Niets is minder waar, want de stichting van de parochie ’s-Heerenhoek zo’n tweehonderd jaar geleden en de bouw van de huidige kerk (1873-1874) hebben niet altijd tot eenheid en verzoening geleid. Het ‘ik-gevoel’ is te lange tijd sterk aangehouden en werd mede aangewakkerd door de verdeeldheid in geloof tussen protestanten en katholieken in zowel Lewedorp, Borssele, Nieuwdorp als Heinkenszand (alle buurdorpen). Het is goed te mogen vaststellen dat die rivaliteit grotendeels verdwenen is. Sterker nog: we komen meer dan anders oecumenisch samen in de verschillende kerken en zullen dat de komende jaren vaker (moeten) doen. Eind goed, al goed? Laten we het samen hopen.

Vorig artikelExtra clusterviering in de Adventstijd
Volgend artikelLIEF EN LEED