Willibrordzondag

Al 145 jaar staat onze parochiekerk fier in het midden van ons dorp te stralen. De steigers aan de buitenzijde geven aan dat er soms een steuntje in de rug nodig is om weer jaren vooruit te kunnen.
Een enorme steun voor onze geloofsgemeenschap vormt ook het aantal vrijwilligers. De laatste jaren zakt het aantal naar zo’n 130 personen, maar het aantal dubbelfuncties stijgt wel noodzakelijkerwijs.
Aan het eind van de Willibrord-zondagviering reikte Ton Oosthoek, namens de parochiekern een drietal Willibrord-penningen uit.
Adrie de Jonge, Jan Rentmeester en Lau Traas werden geëerd als trouwe acolieten, die ieder meer dan twee decennia lang hun dienst met zichtbaar plezier vervulden. Ook hun vrouwen werden in die huldiging betrokken, want hun steun was onmisbaar om dit werk te blijven doen.

Parochiekerncommissie