WILLIBORDZONDAG 7 NOVEMBER

‘Wat als?’ was eigenlijk de ondertitel van onze feestelijke clusterviering op die zondag. Drie parochiekernen kerkten samen in één gebouw; in totaal zo’n 140 personen. Wat als de huidige kernen/ toen nog parochies hardnekkig hun eigen weg waren blijven volgen? Hadden ze elkaar ooit gevonden, of waren ze standvastig gebleven om elkaars bestaan zo moeilijk mogelijk te maken, ten koste van elkaar? Het recht van de sterkste, de grootste of de rijkste? We weten nu beter en de tijd zal leren of we samen als cluster West het hoofd boven water kunnen houden.

Wat niet veranderde in al die jaren was/is de inzet van vrijwilligers. Zo werden op het eind van de viering niks vermoedend twee dames uit de kerkbanken geplukt: Annie de Jonge-Raas en Corrie Hoondert-Paree. Zij vormen de kopgroep van een zestal dames die samen elk jaar de Kerksnuffel organiseren. De laatste jaren met vallen en opstaan vanwege corona, maar dan zochten ze andere wegen: Rommelroute, kaartverkoop achter in de kerk of meedoen met Cultuur in de Zak. Alles voor niets…de opbrengst in al die jaren overtrof zeker meer € 20.000.- Dan zijn een erepenning en een bos bloemen een kwestie van een kleine waardering. Ze waren er beduusd van: zo in de belangstelling te staan. Gelukkig met hun toestemming komen ze ook nog in Parochienieuws!