Wat zal 2023 ons nog brengen?

Het grootste spektakel zal plaatsvinden op zondag 5 november 2023: de kerk wordt dan op Willibrordzondag aan de eredienst onttrokken. Uitgaande van de ervaringen in Lewedorp, zal dit hopelijk ook een waardig sluitstuk worden als kerkgebouw.

We hebben vanaf 30 januari nog 280 dagen te gaan en die zullen we zo mogelijk ‘spetterend’ en vol energie vullen. Per slot van rekening ging in augustus 1874 de opening ook met Bengaals vuurwerk gepaard.

Het aantal vieringen in het weekend blijft voorlopig gehandhaafd, maar door samenwerking binnen oecumenisch verband kunnen sommige weekends in een andere kerk gevierd worden.  Ook de clusterviering in Heinkenszand en de nagedachtenis aan de heilige Eligius (juni) blijft waarschijnlijk in tact.

Jammer, maar waar is het gemis van de Kieltjesmis (drie weken voor Carnaval). Op de gewenste zaterdag is er een clusterviering in Heinkenszand, die traditiegetrouw door de drie kernen ter gelegenheid van de H. Blasius gehouden wordt. Een ander weekend/ochtenddeel paste niet in het programma van de carnavalsstichting.

De viering van Aswoensdag/ 22 februari  blijft echter gewoon gehandhaafd: 19.00 uur.

Op 19 maart mogen we in het kader van de voorbereiding op Eerste Communie een gezinsviering organiseren voor alle betrokken gezinnen. De voorbereiding ligt in handen van de werkgroep EHC 2023.

Zo mogelijk kunnen we op Hemelvaartsdag ook nog eenmalig een EHC-viering houden, maar dit hangt mede af van de deelname aan dit sacrament.

Kortom: de mentaliteit van de gemiddelde ’s-Heerenhoekenaar is zonnig; men houdt meer van een glas halfvol dan een halfleeg glas (ook buiten carnavalstijd). Toch willen we benadrukken dat we als parochiekerncommissie openstaan voor alle vormen van contact en hulp om ons kerkgebouw zo lang mogelijk representatief te houden. Klagen mag, maar een opbouwend advies wordt eerder omgezet in actie dan bij de pakken neerzitten. Betrokkenheid in welke vorm dan ook is van groot belang om ervoor te zorgen dat ons gebouw midden in de gemeenschap blijft staan. Ook al lopen veel mensen met een boog om de kerk heen…je komt ons altijd tegen! In navolging van het motto van Paerehat 2023: we leggen de rode loper uit voor elke sympathisant. Geld doneren of handen uit de mouwen? Zegt u het maar.

Vorig artikelGebedsbijeenkomsten rond Maria: Moment voor Maria
Volgend artikelKerstdiner op Tweede Kerstdag