WAT ALS…?

Het aantal kerkelijke huwelijken in onze parochiekern gelijk blijft aan de laatste vijf jaar: 0?

Het aantal doopvieringen nog verder afneemt; maximaal 1-2 per jaar?

Het aantal communicanten daalt tot minder dan een handvol?

Het aantal vormelingen hierdoor verlaagt tot, zegt u het maar?

Het aantal kerkgangers, mede door coronamaatregelen en weersomstandigheden blijft hangen rond veertig personen?

Speciale vieringen rond Kerstmis en Pasen pieken tot maximaal 150 kerkgangers?

Het aantal koorzangers alleen maar slinkt, ondanks alle goede wil van elk koorlid?

Kerkbijdragen stabiliseren, maar zeker niet zullen oplopen tot nieuwe records?

Wat als …we niet somberen en blijven geloven (niet tegen beter weten in!) in een levende geloofsgemeenschap?

We willen het kerkgebouw zoveel mogelijk openstellen voor vieringen en diensten.

We staan welwillend tegenover verzoeken om de ruimte te mogen gebruiken voor vaccinaties en grotere overlegvormen met veel deelnemers.

We willen initiatieven van werkgroepen om concerten te mogen houden ondersteunen, als het past binnen een religieuze ruimte.

We juichen de samenwerking met de fusiegemeente ‘Het Vierhuis’ van harte toe en zijn blij dat onze clusterkernen Heinkenszand en Lewedorp ook heil zien in meer overleg en samen de schouders eronder zetten.

We zijn blij met elke vorm van ondersteuning in financieel opzicht, maar ook in hand- en spandiensten. Met name degenen die al stapelend in taken het belang van een vitale kern zien.

We zoeken manieren om mensen te interesseren een kleine bijdrage te geven voor onderhoud van ons monumentale gebouw, dat in 2024 zijn 150-jarig bestaan wil vieren. Het kerkgebouw zal er dan zeker nog wel staan, maar welke hoofdfunctie het dan heeft, is een doel waaraan we enthousiast meewerken!