WANDELEN & SPEUREN NAAR GELOOF

Ieder jaar op Hemelvaartsdag komen gelovigen van verschillende kerken samen om gezamenlijk deze christelijke feestdag te herdenken. Traditiegetrouw is de zogenaamde ‘dauwtrapwandeling’ de letterlijke aftrap rond 8.30 uur. Dit jaar, 26 mei, vanuit ’s-Heerenhoek, omdat deze kern niet eerder bezocht was. Het was ‘hemels’ weer, dus gingen er opvallend meer bezoekers dan anders mee op pad.

Speuren naar geloof werd letterlijk en figuurlijk toegepast. De kerk van onze kern kun je niet missen; vanuit elk gezichtspunt is dit gebouw waarneembaar!

Een opvallend rustpunt was het bezoek aan het protestantse kerkhofje, even buiten het dorp. Een spoor van de tijd, waarin katholieken en hervormden elkaar nog moeilijk konden vinden in geloof. Zelfs overleden dorpsgenoten werden tot halverwege vorige eeuw niet op de katholieke begraafplaats begraven, maar buiten de dorpskern vonden ze hun eigen rustplaats. De Nederlands Hervormde Kerk was toen al jaren gesloten.

Na de wandeling was er rond half tien voor iedere deelnemer een kopje koffie, waarna men zich gereed maakte voor de oecumenische dienst.

Via puzzeldelen brachten kerkgangers het geloof vanuit vijftien kerkgebouwen samen tot EEN gedachte: samen vieren.

Dominee Jörg Boller en pastoraal werker Alida van Veldhoven leidden op geheel eigen wijze de dienst. Ze namen zelfs de tijd om op een bankje -al beschouwend- terug te blikken op het verleden en de kansen voor de toekomst. Natuurlijk kwam het voortbestaan van dit kerkgebouw ter sprake.

Het beperkt aantal kinderen werd ook een rol toebedeeld. In zeven stappen werd de weg tussen Pasen en Pinksteren verkend en geknutseld.

Dank aan de vele medewerkers: het opvallend grote gelegenheidskoor; de bezoekers en de voorbereiders. Het was in meerdere opzichten een feest om dit samen te mogen organiseren.

Werkgroep voorbereiding Hemelvaartsviering 2022

Vorig artikelMUZIEK IN DE KERK
Volgend artikelHAAMSTEDE