VOOR EN NA CORONA

Er is een tijd geweest dat mensen spraken over voor/na de Tweede Wereldoorlog, of voor/na de ramp van 1953…Zou er ook een moment komen dat we gaan praten over voor/na corona?

Heimwee naar het verleden heeft mooie en minder fraaie kanten; je kunt er in blijven hangen, maar dan blokkeer je de weg naar de toekomst.

In ‘Beeldbank ’s Eerenhoek-Eintjeszand’ vond ik een prachtige foto uit een periode dat deze pandemie nog volledig onbekend was en drommen kerkgangers de kerklaan/ de huidige Deken Holtkampstraat bevolkten. De kerkdiensten waren voor velen het hoogtepunt van de zondag. De vrouwen en kinderen trokken huiswaarts en de mannen mochten in een van de plaatselijke cafés de zondag anderszins vieren.

 

De komende periode zal ons leren wat er mogelijk is op kerkelijk gebied.

Communievieringen in Theresiahof zijn voorlopig nog besloten (enkel voor bewoners).

Ziekenbezoek is zeer beperkt mogelijk en dat doet de ziekenbezoekgroep veel verdriet. Men zoekt alternatieven om toch troost en aandacht te kunnen bieden.

De Don Boscoschool zal in september hun schooljaar openen in onze kerk; zo houden we de contacten met onze jeugd en onderwijzend personeel levend.

De Pater Damiaanviering zal dit jaar in clusterverband worden gevierd. Op zaterdag 10 oktober viert Cluster West ( Heinkenszand-Lewedorp en ’s-Heerenhoek) samen de naamdag van onze patroon in de kerk van Lewedorp. Eén grote parochiële viering zit er dit jaar niet in, maar zo vinden we het een goed alternatief!

Mogen we Allerzielen (2 november- 19 uur) op gepaste wijze vieren, of moeten we ons beperken tot een sobere- afstandelijke dienst? We zoeken alle mogelijkheden om binnen onze ruime kerk en ruimtelijk kerkhof zoveel mogelijk tegemoet te komen aan samenkomst-mogelijkheden.

Kerst 2020? Nog ver weg, maar afstandelijk denken is gevaarlijk, want sommige activiteiten vragen veel voorbereiding. Ook hierin willen we de gemeenschap ’s-Heerenhoek in volle breedte betrekken.

Het voortbestaan van dames- en herenkoor is een zaak van veel aandacht en begrip voor afwezigheid of aarzeling. Na een halfjaar in de wacht zal het extra moeilijk zijn weer op te starten. Gelukkig hebben we een alternatief aanbod via deelname van Missicanto-leden die in wisselende samenstelling onze diensten muzikaal blijven opluisteren.

De kerkhofwerkers doen wat ze kunnen binnen de kaders van gedoogbeleid en voorschriften. Deze krasse mannen verdienen zeker een applaus voor hun inzet – weer of geen weer-…ze komen op woensdag trouw hun diensten aanbieden!