Vastenactie 2019

Leden van de Caritas-kerngroep hebben ook dit jaar gezorgd dat iedereen op eigen wijze kan bijdragen voor de bisschoppelijke vastenactie. De bekende ‘kerkjes’ staan weer bij de ingang gereed en wachten op uw bijdrage; hoe bescheiden ook.

Zeeuwen weten als geen ander hoe belangrijk en onmisbaar water is. Teveel water verandert een akker in een troosteloze modderpoel met rottende oogst. Een gebrek aan water maakt boeren wanhopig; zeker als besproeiing niet is toegestaan. ‘Water verandert alles’. Na 1953 werden delen van Zeeland zou aangepakt en aangepast dat er nooit meer zo’n ramp zou mogen plaatsvinden.

In sommige delen van Azië en Amerika vinden jaarlijks overstromingen plaats en de bevolking is er gelaten onder. Wij mogen dat niet zomaar laten gebeuren en daarom vragen we uw bijdrage: ook aan hen die niet over ‘geld als water’ beschikken.

Op school worden kinderen ook geactiveerd om iets in te zamelen, maar zij kiezen hun eigen goede doelen. Informatie over hun project krijgt u via schoolgaande kinderen en digitale infobrieven.