Tussenbalans 2019 in dienstenverband

Op 14 mei kwamen leden van de liturgische werkgroep en parochiekerncommissie bijeen om de afgelopen periode te evalueren.
Beide groepen spraken hun tevredenheid uit over de regelmaat van vieringen en diensten. De wisselende tijden en dagen vormden geen grote belemmering en zelfs de zaterdagavonddienst kreeg weer iets van zijn oude glorie terug (vrij stabiel aantal kerkgangers). Voor elk wat wils! De inzet van leden liturgiegroep was feitelijk erg beperkt:deze vieringen (die enkel door deze leden verzorgd moesten worden in 2018) waren op de vingers van één hand te tellen.
Bijzonder tevreden en dankbaar was men met de inzet van de koren. Met name het dames-en herenkoor stond zijn (eh..) mannetje (en vrouwtje natuurlijk) en ook de bijdragen van gemengd koor Missicanto en kinderkoor (dat we gelukkig nog kunnen inzetten) bleef niet onopgemerkt.
De samenwerking binnen cluster West (Heinkenszand, Lewedorp en ‘s-Heerenhoek) is goed bevallen en mag in de toekomst best uitgebreid worden. Ook de oecumenische vieringen met Borssele (januari) en Nieuwdorp (najaar) verdienen aandacht en bevestiging.
Iedereen is zich terdege van bewust dat ‘vasthouden wat je hebt’ niet vanzelfsprekend is, maar angst voor de toekomst geen goed gevoel gaat brengen. Positief kijken we verder naar het tweede halfjaar en zullen we begin juni praten met de koren, om te zien of eenzelfde gevoel bij hen aanwezig is. Een vaster korenrooster staat op het wensenlijstje.

Parochiekern ‘s-Heerenhoek