Reductierecht

Binnen ons cluster West was er al langer sprake van een regeling, waarbij men kerkbijdragen van de afgelopen drie jaar meetelde bij een verzoek voor een te verzorgen kerkdienst ( in de meeste gevallen een uitvaart).  Binnen het parochiebestuur is deze regeling lang een punt van gesprek geweest. In het algemeen deel leest u hierover meer, maar is het goed om te weten dat er voor de parochiekern ’s-Heerenhoek niets wezenlijks verandert. Uw geldelijke bijdrage telt mee en registratie van giften kan u (en ons) voordeel opleveren!