RECHT VOOR OGEN

Op zondag 20 januari komen gelovigen uit Borssele, Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek samen op oecumenisch te vieren dat eenheid binnen christelijke kerken geen ideaal hoeft te zijn. Voorganger Wiel Hacking zal als voorganger stilstaan bij het recht te geloven; oprecht te zijn; iedereen lief te hebben; tevreden te zijn met hetgeen we hebben en de bereidheid te hebben te delen met anderen/minder bedeelden. Ook de zorg voor de aarde als plek waar we allen mogen wonen, wordt niet vergeten.

Missicanto zal de viering met zang opluisteren en leden van de federatie Protestantse Gemeenten ‘de Samenwerking’ (waarin Borssele, Lewedorp. Nieuwdorp en ’s-Heer Arendskerke opgenomen zijn) verlenen medewerking. Wij vinden deze viering een goede stap voorwaarts om ook hier meer eenheid te zoeken.

Richard Gielens, lid werkgroep Oecumene F233u