PLEKKEN VAN PLEZIER

In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag! Het thema van 2019 is: ‘ Plekken van plezier’. Naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Velen zullen dan ‘de kerk’ zeker niet als eerste noemen, maar de geschiedenis leert ons dat de kerk al velen eeuwen een plaats is waar mensen bijeen kwamen om lief en leed te delen.
Voor de meesten begon dat met de doopviering. Misschien nog wel achter in de kerk, want je was per slot van rekening nog ‘ ongedoopt’, maar visies veranderden in de loop der jaren en zo werd een doop steeds meer een feestelijke bijeenkomst van gezinsleden en complete families en vrienden voor in de kerk, rondom de doopvont.
De ‘eerste communie’ was de volgende kerkelijke stap, die breed uitgemeten feestelijk gevierd werd. Het zondagse pak was niet goed genoeg en dus ging iedereen in het nieuw naar de kerk.
Uiteraard sloegen we de kerkelijke hoogfeestdagen niet over: Kerstmis en Pasen (en in mindere mate Hemelvaart en Pinksteren) werden ook in de kerk gevierd.
Huwelijken werden vooral kerkelijk gevierd en het burgerlijk huwelijk ( voor de wet trouwen) kwam er bekaaid van af. Geen bruiloftsfeest werd gevierd zonder kerkelijke inzegening.
Minder bekend in Zeeland waren de vieringen uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 25-40-50 of 60-jarig huwelijk.
Andere jubilea kregen ook kerkelijke aandacht via speciale diensten. Wie herinnert zich nog het 50 jarig jubileum van ‘de Patrijzen’ in 1980 dat gevierd werd op het voetbalveld? Het was kapelaan Cornelis Koning die deze voetbalclub op 15 augustus 1930 opgericht en de kerk stelde een nabijgelegen stuk grond beschikbaar om voetbalvelden aan te leggen. Kerk en voetbal bleven tot de dag van vandaag buren!
Ook de carnavalsvereniging, de Jeugdhoeve (jeugdwerk) en andere vormen van ontspanning kregen prikkels via de kerk en haar leiding. Natuurlijk waren de zondagsrust en -plicht toen nog basisverplichtingen, maar nu zijn deze begrippen achterhaald.
Onze kerk zal vanaf vrijdag 13 september een middelpunt zijn van activiteiten binnen de gemeente Borsele. Op zaterdag en zondag is de kerk uiteraard opengesteld voor bezichtiging en zullen we sporen uit het verleden tentoonstellen om al die plezierige elementen te benadrukken.
Samen naar de kerk? Ja, gezellig!