PAROCHIEKERNGIDS 2019 OUDEJAARS-/NIEUWJAARSVIERING

Op maandagavond 31 december hopen we met velen samen te kunnen komen om in een dienst God te bedanken voor het afgelopen jaar; uiteraard vragen we ook steun en bemoediging voor hen die in het afsluitende jaar tegenslagen hebben moeten incasseren. Samenzijn wordt benadrukt door samenzang; de fanfare zorgt voor muzikale ondersteuning. Om middernacht zullen de kerkklokken even laten horen dat 2018 ten einde is.
Op 1 januari is onze kerk gesloten.
Op zondag 6 januari is de eerste viering in het nieuwe jaar. Traditiegetrouw willen we op het eind van deze viering even terugblikken op het oude jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Veranderingen op korte termijn zijn niet direct te verwachten, maar we willen iedere parochiaan wel betrokken houden en goed informeren.
Na de beschouwing door de voorzitter van de parochiekern zal achter in de kerk een koffiehoek gereed staan en een glaasje op het nieuwe jaar wordt zeker aangeboden!
Via de kerngids krijgt u alle contactadressen door, voor zover dat mogelijk is/ privacy moet gewaarborgd zijn.