Parochiekern 2018 in cijfers

Terugblikken is nodig om de koers van de komende jaren verder te bepalen of beter af te stemmen.

In 2018 werden 58 geplande vieringen gehouden in onze kerk, waarvan het Paastriduüm, eerste communieviering en de kerstvieringen de liturgische hoogtepunten vormden.  Het schema van 3 x zondagochtenddienst (1e weekend om 9 uur; 2e weekend om 10.45 uur; derde weekend om 9.00 uur) en het vierde weekend op zaterdagavond om 19.00 uur werd voor het tweede jaar aangehouden en bevalt nog steeds goed. Er is wel een trend zichtbaar, waarbij kerkgangers bewust kiezen voor een dag of tijd, zodat er niet langer meer sprake is van een vast kerkbezoek. De zondagochtend om 9 uur is favoriet, gevolgd door de dienst om 10.45 uur. De zaterdagavond blijft vooral voor vaste bezoekers leidend. Gemiddeld zaten er in 84 personen in een dienst; we tellen de speciale vieringen (uitvaarten en hoogfeesten hierin niet mee!). In 2017 was het gemiddelde 86 personen. De neerwaartse trend zal doorzetten – naar verwachting: 79 kerkgangers, gezien de laatste tellingen in december.

Het aantal dopelingen bedroeg in 2018: 2 ( in 2017: 4); er deden 5 kinderen de eerste heilige communie ( 2017: 8); er waren geen vormelingen, maar in 2019 zullen minimaal 4 kinderen gevormd worden uit onze kern ( 2017: 10); aantal kerkelijke huwelijken bleef wederom op 0 steken; er waren 8 kerkelijke uitvaarten met daaraan gekoppeld een begrafenis of een crematie ( 2017: 12); 5 overledenen uit onze kern wensten geen kerkelijke uitvaartdienst en/of wilden in stilte begraven of gecremeerd worden. Het aantal crematies stijgt jaarlijks ten opzichte van begrafenis op ons kerkhof.  In 2017 was de verhouding nog 50 %; nu al 62,5 %; dit is mede ontstaan door een nieuw geopend crematorium in Goes.

Qua koren mogen we niet klagen, al is de inzet van het dames-en herenkoor hoog: gemiddeld 2-3 keer per maand zingen ze samen of alleen de heren. Missicanto en Esperanto zingen minimaal 1 x per maand, maar vakantieperiodes werden ingevuld door het Ceaciliakoor. De gemiddelde leeftijd stijgt; er is beperkte instroom (dames Missicanto) en het aantal kinderkoorleden steeg niet meer/ stabiliseerde in 2018. Voor 2019 zullen we ons moeten beraden over frequentie/inzetbaarheid bij alle diensten.

Het aantal kosters bleef stabiel op vier personen; het aantal acolieten ook: vier personen. Misdienaars nemen vaak afscheid, als het vervolgonderwijs bezit van hen gaat nemen, maar gelukkig zijn er uitzonderingen! Vijf meisjes en jongens blijven actief.

De schoonmaakploeg had te maken met een krimp van één groep, maar gelukkig houden we nog voldoende ploegen over om tweewekelijks de kerk schoon te houden.

Ook de kerkhofploeg nam afscheid van twee vrijwilligers, maar ook hier was instroom mogelijk van twee (relatief jongere) krachten.

Bloemengroep en liturgische werkgroep bleven op gelijke sterkte.

De vijf leden van de werkgroep ‘speciale vieringen’ kregen nieuwe inspiratie en zorgde voor kind- en gezinsgerichte vieringen in het afgelopen jaar.

Parochiekerncommissie nam afscheid van eerst-aanspreekbare-pastor Jeanine Heezemans en gaat in de oude samenstelling met vier leden gewoon verder.

De clustervorming met Heinkenszand en Lewedorp (cluster West) kreeg meer gestalte en voor 2019 zijn er goede afspraken gemaakt, die wijzen naar bewustwording: Eén voor allen, allen voor één’!

Het aantal abonnees van Parochienieuws was in 2018: 423; dit is een vermindering t.o.v. 2016 toen we nog 730 nummers per maand verspreidden. In die tussentijd hebben we wel geënquêteerd naar belangstelling en leesbereik. De grote meerderheid betaalt PN nu via kerkbijdrage (92 %). Een beperkt deel (8%) betaalt enkel de kosten of krijgt het blad toch in de bus. Geen verspilling van kosten of papierverkwisting.

Richard Gielens, secretaris/redactie PN