Oudjaar & Nieuwjaar samen vieren

Kerkelijk gezien vinden we het ook gepast om het oudjaar af te sluiten, maar dan wel om 19.00 uur met een dankdienst van Woord en Communie met samenzang. We beperken ons tot klokgelui om middernacht.
Op Nieuwjaarsdag zelf gunnen we ieder de rust en de tijd om anderen te bezoeken en elkaar geluk te wensen.
Op zondag 5 januari om 9.00 uur komen we dan voor het eerst in 2020 samen om – na de viering- elkaar de beste wensen toe te spreken; na een Nieuwjaarswoordje van de voorzitter van onze parochiekern. Uiteraard toosten we dan ook op het nieuwe kalenderjaar.
De nieuwe parochiekerngids ligt dan weer voor u klaar met alle wetenswaardigheden voor 2020.

Let op: Op zaterdag 28/ zondag 29 december zijn er dan geen vieringen in onze kerk.