OPEN KERK of KERK OPEN?

Het kerkgebouw van ’s-Heerenhoek staat bijna letterlijk midden in het dorp en heeft dus een centrale ligging. In de vorige eeuw was het bijna onmogelijk om de kerk te passeren; op bijgaande foto is zichtbaar dat je de kerk wel ín moest…

De huidige Deken Holtkampstraat doet met zijn bestrating en ingeperkte brandvijver wat ‘killer’ aan dan deze foto uit de vijftigerjaren 20e eeuw.

Nu laten betrekkelijk veel mensen de kerk links of rechts liggen en dat is deels begrijpelijk. Angst voor virussen en alle maatregelen die het voorkomen van infectie en overdragen met zich meebrengen, maken een kerkgang op zondag niet vanzelfsprekend.

Toch proberen we – op weg naar Pasen- de kerkdeur wat verder open te zetten dan in de afgelopen (winter-)periode.

U hoeft zich niet meer te laten registreren als u minimaal 20 uur van tevoren zich per mail of telefoon aanmeldt. Een briefje in de bus van het parochiecentrum kan ook, maar zet er dan duidelijk uw naam en telefoonnummer op + het aantal gewenste plaatsen op de gewenste datum.

De  parochiekerncommissie staat ook open voor meervoudig gebruik van het gebouw, mits dat in overeenstemming is met het karakter van ons kerkgebouw. Vandaar dat we verzoeken van de huisartsenpost ‘Zorg op Zak’ met plezier inwilligden om de vaccinatie in de kerk te laten plaatsvinden op verschillende data. Zo kan een kerk ook dienend zijn en lichaam en geest helen.