OKTOBERMAAND – MARIAMAAND

MARIANIS & LOURDESGROT

In of rond veel katholieke kerken vindt men een nis, kapel of hoek waar speciale aandacht is voor Maria, de moeder van Jezus.  Veel beelden werden aan haar toegewijd, omdat Maria vele eretitels bezit. Een veel voorkomende is die van ‘Maria Onbevlekte Ontvangenis’, die gekoppeld werd aan het verzoek van Maria bij haar verschijning aan Bernadette Soubirous in Lourdes op 11 februari 1858.

Met name na 1864 toen in Lourdes/ in de grot van Massabielle een kerk gebouwd werd, nam de populariteit enorm toe. Miljoenen mensen, vooral zieken, bezochten de Zuid-Franse bedevaartsplaats en medische bureaus bevestigden verscheidene wonderbare genezingen ten gevolge van het drinken van water uit de nabijgelegen bron.

Niet iedereen was in de gelegenheid die relatief dure reis naar Lourdes te maken en dus bedacht men lokale plaatsen voor aanbidding.

In 1928 kreeg de parochie een Mariabeeld als geschenk van een parochiaan, die de bedevaartsplaats had bezocht en gelouterd terugkeerde. Het Lourdesbeeld kenmerkte zich door de aanwezigheid van een twaalfsterrenkrans om haar hoofd; een rozenkrans in haar hand en een witte mantel met kruisjes en lelies; aan haar voeten liggen twee rode rozen.

Het toenmalige kerkbestuur ontwierp een Lourdesgrot, aan de vrouwenkant van de kerkingang. Dat gedeelte werd tot die tijd tot grote ergernis van de pastoor vooral gebruikt als rustplaats. Men moest namelijk vanuit Lewedorp, Nieuwdorp of Borssele te voet een lange reis maken door wind en wind, om de kerk te kunnen bezoeken.

In de ruim veertig jaar dat deze grot in de kerk bestond, werd ze vaak bezocht door kerkgangers. Bij een doop (zie foto) of een huwelijk was het traditie dat men deze devotieplek vereerde.

Rond 1960 waren er enorme vochtproblemen in de kerk; een ervan was bij de uit steen gevormde grot. Op dit euvel te verhelpen moest de grot eind jaren zestig worden gesloopt en kreeg het Mariabeeld een eenvoudige sokkel.

In 1994 kreeg de nis een glas-in-loodraam vanwege het vijfentwintig jarig jubileum van pastoor Kroon en zijn tachtigste verjaardag in september.

Vanwege haar bijna 85-jarige aanwezigheid kreeg het beeld in 2012 een grondige restauratie en werden mankementen hersteld. Sinds die tijd straalt Maria in volle glorie te midden van passende verlichting, speciale banieren en uiteraard een kaarsenstandaard vol lichtjes.