Oecumenische gedachte uitdragen

Niet alleen op Willibrordzondag staan we stil bij de verkondiging van ons christelijk geloof. De gedachte om samen (binnen het christelijk geloof) voor elkaar open te staan en elkaar te ondersteunen is niet van vandaag alleen.

Onze parochiekern houdt bijna twee decennia al jaarlijkse diensten met de Nederlands-Hervormde gemeente van Borssele. In 2020 kwam daar de PKN Nieuwdorp bij. Nu beide kerken zich hebben aangesloten bij de nieuw gefuseerde gemeente ‘het Vierhuis’ is van vanzelfsprekend dat we voortaan met zijn vijven optrekken. Ook vanuit parochiekern Lewedorp, die al lang en intensief samenwerkt met PKN Lewedorp is deze samenwerkingsgedachte sterker geworden en gegroeid. Nu Lewedorp- Borssele- ’s-Heer Arendskerke en Nieuwdorp samen EEN kerkgemeenschap vormen, zullen en kunnen wij niet achterblijven hen als goede buren en geloofsgenoten te ontmoeten. Binnen afzienbare tijd zullen we plannen in die richting verder ontwikkelen.