OECUMENE: SAMEN OP PAD/ SAMEN OP WEG NAAR DE TOEKOMST

2019 zal mede in het teken staan van samenwerking om diverse fronten:
• Allereerst gaan we met de parochiekernen Lewedorp en Heinkenszand nauwer samenwerken om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke tekorten binnen koren, acolieten, misdienaars, beschikbaarheid van voorgangers en …kerkvolk. We willen wekelijks kerkdiensten blijven aanbieden, maar bewust kiezen we er ook voor om minimaal driemaal per jaar samen te komen in EEN kerk. Bij het patroonfeest van Blasius kerken we in Heinkenszand, bij Eligius (juni) in Lewedorp en Willibrordzondag (november) komen we samen in ’s-Heerenhoek. Naast eigenheid willen we samen denken & verder gaan uitstralen door zang, gebed en bezinning.
• Paastridiuüm en Pater Damiaan-parochiefeest worden in één kerk binnen de parochie gevierd. In 2019 zal dat niet in onze kern zijn, omdat we de paasvoorbereiding in 2018 hadden en het parochiefeest in 2017. We wensen alle kernen zo’n indrukwekkende diensten ook toe.
• Binnen de christelijke geloofsgemeenschappen is samenwerking een normale zaak. We geloven in dezelfde God, al zullen we verschillen in denken en benadering van elkaar respecteren. Tweemaal per jaar zullen we oecumenische diensten houden; eenmaal in ’s-Heerenhoek ( dit jaar op 20 januari) samen met PKN Borssele en Nieuwdorp en eenmaal buiten onze kern: in het najaar zullen we waarschijnlijk naar Nieuwdorp gaan, maar hierover later meer!