OECUMENE EN GOEDE BUREN..

Wie een beetje kennis heeft van de ’s-Heerenhoekse kerkgeschiedenis weet dat ons dorp en zijn gelovige inwoners niet altijd de meest verdraagzamen waren. De Roomse enclave die het dorp vormde binnen protestants-christelijk en gereformeerden maakte het niet eenvoudig om open met elkaar om te gaan.

Die tijd van ‘Hoekse en Borsselse twisten is gelukkig al langer voorbij. Sinds 2007 gaan we over en weer bij elkaar op bezoek/ kerkend in de Bidweek voor de Eenheid.

Nu PKN Borssele een samenwerking is aangegaan met Nieuwdorp en ook Lewedorp en ’s-Arendskerke gaan toetreden binnen  ‘het Vierhuis’ (in oprichting) ligt het voor de hand dat we onze bezoeken en contacten met buren gaan uitbreiden en verstevigen in goede harmonie.

Een eerste proeve van bekwaamheid legden we samen af op zondag 17 januari in onze kerk. De geplande bijeenkomst in de kerk vann Nieuwdorp moest, mede vanwege beperkingen rondom corona en het gemis van een online-verbinding worden omgezet naar ’s-Heerenhoek.

In 2022 zullen we zeker deze bijeenkomsten intensiveren!

Richard Gielens, namens werkgroep oecumene ’s-Heerenhoek