Moment voor Maria

Enkele vrijwilligers hebben de parochiekerncommissie gevraagd om op donderdagmiddagen in mei om 15.00 uur korte geloofsbijeenkomsten te houden in de kerk. Gebed en overdenking wisselen elkaar af. Plaats van handeling: achter in de kerk, bij de Marianis. Kerk open op donderdag 5-12-19 mei vanaf 14.50 uur. Op Hemelvaartsdag is er in de ochtend een viering.