LIEF EN LEED

Terugkijkend op het afgelopen jaar (tussen 1 november 2021 – 1 november 2022) mogen we vaststellen dat het aantal kerkelijke uitvaarten aanzienlijk is gedaald. Steeds meer nabestaanden (al of niet overeenkomstig de wensen die vooraf besproken zijn) geven de voorkeur aan een besloten afscheid in een uitvaartcentrum of crematorium. De reden zou kunnen zijn dat men hier geheel naar eigen inzichten en voorkeur een afscheidsdienst kan samenstellen. Een kerkelijk afscheid wordt immers mede bepaald door liturgische regels en afspraken met de voorganger.

Wij respecteren uiteraard volledig de eigen keuze die men maakt. Ook al heeft de overledene c.q. familie besloten het ‘anders’ te doen, dan velen zouden verwachten.

De pijn (wat ons betreft) zit vaak in de wijze waarop men in contact treedt met de parochie of het pastoraal centrum. Indien men een sterfgeval niet meldt via de uitvaarttelefoon, mogen wij niets doen: geen vermelding na de dienst in het weekend, of het plaatsen van de naam in ons kerkblad. Dat komt ‘onsympathiek/gevoelloos’ over, maar zo zijn de afspraken. Men staat er op het moment van overlijden niet bij stil en wil achteraf dan zaken aanpassen…Dat is dan veel moeilijker, omdat de zaken zo gelopen zijn, zoals ze op dat moment besloten waren.

Op 2 november noemen we de namen van overledenen, die -op welke vorm dan ook- bij ons officieel bekend waren.  Het aanvragen van een herinneringskruisje is ook een persoonlijke keuze. Hetzelfde geldt voor het besluit om dit herinneringskruisje op te halen na de speciale herdenkingsdienst. Wij geven nabestaanden alle ruimte en tijd om weloverwogen een besluit te nemen. Het verwerken van het verlies staat centraal; niet de uiterlijke zaken die aan haar of hem herinneren.

Vorig artikelWILLIBRORDZONDAG 2022
Volgend artikelKatholieke Alphacursus in Goes