Lang leven met God/ lange leve God!

Het sacrament van de eucharistie (samen aan tafel- de eerste heilige communie) is van iets vanzelfsprekends in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw verworden tot iets exclusiefs in de huidige tijd. Was je toen een eenling/zonderling als jij je communie niet deed; nu ben je speciaal als je die keuze wel maakt.

We proberen deze -vier- kinderen duidelijk te maken dat jij je niet ‘meer’ moet voelen, omdat je samen met ouders die keuze hebt gemaakt.  Ieder mens is anders, niemand is zoals jij….Het kost uiteraard tijd en inzet om je bewust te worden van de betekenis van ‘samen aan tafel gaan’ in de kerk.

De inspiratie om dit project te blijven aanbieden is nog steeds aanwezig: we blijven dit doen om het geloof levend te houden: lang leven met God.

Ondertussen zijn Britt Rentmeester- Eloise Sinac- Julia Kaca en Esm

ee van de Kreeke al ruim een maand onderweg naar hun feestdag: pinkstermaandag 24 mei om 12.00 uur. Hun ouders helpen wekelijks met hand- en spandiensten en blijven zo betrokken bij elke stap die we samen zetten.

Richard Gielens, voorbereiding EHC 2021.