KOREN ACTIEF

Zowel het dames- en herenkoor, als het gemengd koor ‘Missicanto’  hebben eind juni overleg gevoerd over de mogelijkheid van een herstart. Beide koren hebben -los van elkaar- eigen standpunten ingenomen:

De dames en heren zullen bij regelmaat gaan repeteren, met dien verstande dat ieder lid gezondheid en welzijn mag afwegen bij elke repetitie of het bijwonen van een dienst. Repeteren voor de zondagviering wordt weer ingevoerd op dinsdagavond. Indien mogelijk/haalbaar worden 1-2 vieringen per maand verzorgd met zang.

Het gemengd koor zal – bijna volledig- weer vieringen gaan verzorgen, maar ook hier behoudt ieder het recht een eigen afweging te maken. Missicanto zal tot de zomervakantie wekelijks repeteren op donderdagavond en wil na de zomerstop 1-2 vieringen per maand verzorgen.

Indien een vijfde weekend in een maand valt, kan er een beroep worden gedaan op inzet van een cantor. Zo blijven alle diensten verzekerd van muzikale inbreng.

De parochiekerncommissie is erg blij met deze betrokkenheid en inzet van koorleden.