Koorzang in de toekomst

Op zondag 1 oktober zongen de leden van het Dames- en Herenkoor ‘Sint Caecilia’ voor het laatst in een eucharistieviering in onze kerk. Op woensdag 4 oktober deden ze het nog eens dunnetjes over in een Mariaviering .

Missicanto verzorgde op zaterdag 28 oktober voor het laatst als solokoor een viering; op het eind werden zij toegezongen door pastor Rens Stobbelaar; een bijzonder aardig gebaar dat door alle aanwezigen werd gewaardeerd.

Op 2 november zongen beide koren samen in de Allerzielendienst evenals in de finale-viering op zondag 5 november.

De dames- en herenkoorleden hebben al eerder aangegeven dat ze als koor er een punt achter zetten. Leeftijd, gezondheid en beperkingen van diverse aard vormen de hoofdreden tot dit besluit. De onderlinge sfeer bleef tot het laatst goed, mede door het etentje dat alle koorleden recent hadden.

Missicanto kwam na de laatste viering bij een van de koorleden thuis samen en ook zij keken terug op 24 jaar samenzang.

Koorleden van Con Dios (Lewedorp) en Missicanto willen in de nabije toekomst samen verder gaan; wellicht onder een nieuwe naam en met een aangepast repertoire, waarbij naast kerkelijke liederen ook populaire muziek geoefend wordt.

Het spreekt vanzelf dat wij als parochiekerncommissie blij zijn dat dit koor (jong als ze zijn) verder willen. Muziek verbindt ook in dit opzicht kernen met elkaar.

Vorig artikelHeden, verleden, maar zeker: toekomst
Volgend artikelGeloof in de toekomst