KOORMUZIEK

Als een kerk sluit is het vaak ook het einde van een kerkelijk zangkoor. De noodzaak om diensten met muziek op te luisteren is immers grotendeels komen te vervallen. De samenwerking tussen de beide gemengde koren van  Lewedorp (Con Dios) en ’s-Heerenhoek (Missicanto) was al enige tijd in gang gezet. Begin 2024 zijn beide koren opgegaan in een nieuw koor met de verrassende naam: Ixxing (uit te spreken als: ik zing).

Vorig artikelKERKGEBOUW TE KOOP
Volgend artikelMARIAKAPEL