Kerstacties en hun beperkingen

Het is een goede gewoonte om mensen rond of liefst op Kerstmis te laten voelen dat ze niet ‘alleen’ hoeven te zijn. Caritas kerngroep, KBO, Don Boscoschool, ziekenbezoekgroep en werkgroep ‘kerstbrunch’ lieten dat afgelopen jaar nog duidelijk- ieder op eigen wijze- merken.

Nu beperkingen ons in de weg zitten, zoeken we -in overleg- weer openingen om elke parochiaan van onze kern te laten weten dat ‘ieder mens telt’. De een laat verrassingspakketjes bezorgen door schoolkinderen; de ander stuurt een originele kerstkaart en een derde steekt alle leden een hart onder de riem met een kerstcadeautje.

Samen eten op of rond Kerstmis (zoals vorig jaar tijdens een kerstbrunch) zit er helaas niet in; hoe graag we dat ook zouden willen! We willen zeker geen risico’s nemen of de druk op de doelgroep (mensen, die zich met kerst afvragen waar ze heen kunnen, om zich niet alleen te voelen) onnodig verhogen. We zijn blij dat alle vrijwilligers binnen onze kern zich verenigd hebben om die gedachte van ‘samenwerken aan een zalige kerstgedachte’ op eigen wijze gestalte te geven.

Caritas-kerngroep, ziekenbezoekgroep, KBO-ouderensociëteit, Don Boscoschool en werkgroep Kerstbrunch ’s-Heerenhoek