Kerkhofzaken

Op 28 februari jl. was er een gesprek met de kerkhofwerkgroep over de voortgang van werkzaamheden op en rond ons grote kerkhof. In een open sfeer werden alle mogelijkheden die men zou kunnen bieden besproken.

Het delven van graven behoort niet langer tot het takenpakket van de actieve leden. De benodigde energie, arbeidsomstandigheden en beschikbare mankracht is te beperkt om het op de oude manier (handwerk) voort te zetten. Via ambtenaren van de gemeente Borsele worden de graven machinaal aangelegd en later gedicht. Dit heeft zijn beperkingen, omdat bij sommige (bestaande) graven met grafrechten een machinale bewerking niet mogelijk is (te weinig ruimte en kans op beschadigingen). Het is dan ook in de nabije toekomst niet meer mogelijk om een vrije ligplaatskeuze te garanderen.

Het groot onderhoud aan bosschages en hagen wordt ook zoveel mogelijk uitbesteed. De mannen zullen het klein onderhoud (deels maaien, schoffelen, snoeien) wel blijven doen. Ook het onkruidvrij houden van paden wordt bekeken, want niet alle bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan en leveren zo veel tussentijds extra sproeiwerk op.

De kerncommissie is echter bijzonder blij dat deze groep (hoe klein ook) zich wil blijven inzetten om ons kerkhof representatief en netjes te houden. Zelfs 80-plussers hebben aangegeven sommige klussen te blijven verrichten. Ook de gastvrouw blijft wekelijks in de periode april-november betrokken.

De kerncommissie zal in overleg met het parochiebestuur bezien welke extra uitgaven men zal moeten aanwenden om alles naar wens te laten verlopen.

Vorig artikelKAPEL & KERKGEBOUW
Volgend artikelOPENING TOERISTENSEIZOEN 2024