KERKHOFWERK

Niet elke parochiekern beschikt meer over een eigen kerkhof met eigen personeel. In ons dorp is het tot nu toe mogelijk gebleven om onderhoudswerk en grafdelving in eigen hand te houden. Het werk is dankbaar, maar zwaar en eist van sommige vrijwilligers meer tol dan ze kunnen geven…

De afgelopen jaren mochten we af en toe een nieuwe vrijwilliger begroeten, als het ging om het wekelijkse rondje onderhoud op woensdag. Ook het graven en dichten van een graf kon tot op heden met vertrouwde en ervaren mensen worden gedaan.

Er komt echter een moment dat we samen een besluit moeten nemen of we zo nog jaren verder mogen gaan. De eisen voor onderhoud en delven zijn niet eenvoudig en niet iedereen kan óf mentaal óf lichamelijk deze werkzaamheden verantwoord aan.

In goed overleg met alle betrokkenen probeert de kerncommissie te komen tot een meerjarenplan, waarbij wellicht op termijn sommige regels ten aanzien van het kerkhofreglement kunnen worden herzien. Uiteraard houden wij u op de hoogte, wat eerbied voor dierbare overledenen staat/blijft hoog in ons vaandel staan.