KERKGEBOUW TE KOOP

Wees gerust: bijgaande foto is in scene gezet, maar geeft wel aan, dat we dringend op zoek zijn naar een nieuwe bestemming of eigenaar.

In de tussentijd zitten we als parochiekerncommissie niet stil en zoeken we wegen om dit cultureel erfgoed niet te laten verkwanselen.

De mogelijkheden die we als kern hebben zijn (na een goed gesprek met een afgevaardigde van het bisdom) groter dan we zelf hadden verwacht. Een kerkgebouw als de onze kan men voor bepaalde doelen inzetten: expositieruimte, bijeenkomsten (zonder liturgische elementen) en bijvoorbeeld concerten. Hiervoor zal de inrichting aangepast kunnen worden, door bijvoorbeeld de kerkbanken te verwijderen (en dus wellicht verkopen). Niet alles mag in de verkoop: stukken van de kerncollectie (door het bisdom bepaald) moeten binnen de parochie blijven! Na overleg met het  parochiebestuur zullen we zeker  binnenkort stappen zetten.

Vorig artikelDE KOFFIEMOMENTEN MET KBO EN KERK
Volgend artikelKOORMUZIEK