Kerkelijke waardigheid

Een kerk is niet zomaar een gebouw, maar een huis met eigen waarden en normen. Ieder huisgezin kent regels en afspraken die binnen de muren of direct daarbuiten gehanteerd en gerespecteerd moeten worden.

De kerncommissie ziet binnen de mogelijkheden van verhuur of medegebruik toe op het gebruik van voorwerpen, ruimten en meubilair van alle kerkelijke goederen. Vaak zijn het spullen die al generaties meegaan en met liefde door parochianen in het verleden zijn geschonken of waarvoor mede is gedoneerd.

Alle gebruikers van onze kerk (zowel kerkgangers als andere bezoekers) wordt gevraagd hygiëne te betrachten en te letten op het voorkomen van achterlaten van mondkapjes, zakdoeken of persoonsgebonden spullen.  Koffiebekers in een kerkbank achterlaten geven geen goed visitekaartje af en dat past niet binnen onze waardigheid als godshuis.

Bij het verzorgen van diensten en vieringen gaan we erop toezien dat de functie van het orgel een basis vormt. Diensten enkel met geluidsopnamen (cd’s of stick) keuren wij niet goed. Los van de rechten, die feitelijk betaald zouden moeten worden, heeft het orgel/ de organist een wezenlijk bestaansrecht gekregen en is het beslist geen versiering aan de muur.

Bovenal willen we een goede gastheer zijn en blijven: of u nu de kerk wilt bezoeken voor een bezichtiging, een concert, een vaccinatie of ‘gewoon’ als deelgenoot aan een viering. We zijn trots op ons 147 jarige H. Willibrordus en hopen dat nog lang te mogen volhouden.