Kerkbijdragen en GIVT

We blijven dankbaar voor alle collectes en bijdragen (in welke vorm dan ook) die parochianen van de kern/ inwoners van ’s-Heerenhoek ons in welke vorm dan ook schenken.

De kasbeheerder vindt regelmatig kleine giften voor Kerk-Tv, een bedrag voor het koor, onderhoud restauratiefonds of ‘zomaar’ in zijn postvak. De gemiddelde opbrengst per kerkganger in de viering is ook beduidend gestegen en daar zijn we alleen maar enorm blij mee.

Nieuw is de vorm van digitaal doneren: u krijgt de mogelijkheid om via een zogenaamde QR-code geld over te maken met uw telefoon. Volledig betrouwbaar en net zo anoniem als de gewone gift via de collectezak. In de bijsluiter van dit blad, leest u er meer over. Zeker voor hen, die vooral via Kerk-Tv direct meekijken (en dat zijn er gemiddeld 47 per week) en niet mee kunnen doen met collectes voor welk doel dan ook!