KERKBIJDRAGE 2022

Uw bijdrage aan onze parochiekern kunnen we zeker dit jaar niet missen. Denk niet te snel: de kerk zonder mij die redt het wel…

Ook wij worden getroffen door stijgende energiekosten; maar liefst bijna 3 maal het tot nu toe gehanteerde maandbedrag zouden we moeten afdragen vanaf 1 juni a.s. U begrijpt het: wij laten u zeker niet in de kou staan of zitten, als u ons dat ook niet wilt aandoen. Alvast dank!

Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek