Kerkbezoek in de lift

Toen de kerkdeuren in maart dicht gingen, konden we alleen maar momenten van stilte en bezinning organiseren. In juni mochten we dertig kerkgangers toelaten, maar we vonden dat een te beperkte maatregel om goed te kunnen uitwerken. We volstonden met het uitzenden van diensten via onze eigen Kerk-TV.

In juli werden de beperkingen zodanig opgeheven dat we tot honderd bezoekers mochten terugkeren. Dat gaf alle ruimte, want dat aantal is meer dan werkbaar. Voorzichtig klom het aantal van veertig naar ruim zestig personen.

De inzet van koorleden was bepalend om toch tijdens alle diensten een muzikaal aanbod te kunnen doen. Dit werd door leden van Missicanto spontaan opgepakt, omdat de vaste groep zangers van dames- en herenkoor om begrijpelijke redenen even een pas op de plaats wilden maken.

Nu zitten we weer in een zeer beperkt keurslijf: dertig personen, exclusief bedienend en ondersteunende medewerkers. We hebben half oktober besloten op proef te gaan werken met een reserveringssysteem. Het was wennen, want sommigen dachten – als vaste kerkgangers- dat dit systeem niet voor hen gold.

We begrijpen dit standpunt, maar we willen binnen de gestelde kaders blijven werken, om te voorkomen dat we onverantwoord tot overcapaciteit overgaan. Daarom is deze proef direct gestaakt en hebben we via een extra lokale editie als voorloper op PN gemeld dat tot nader orde er geen reserveringen op deze wijze meer zullen plaatsvinden.  1-2 november heeft hiervoor speciale regelingen. (zie artikel)

We houden u via ons wekelijkse kerkblad en website op de hoogte.

Parochiekerncommissie.