Kerkbalans

Met dit Parochienieuws is een enveloppe meegegaan aan de parochianen van H. Pater Damiaanparochie. Zo ook de mensen van ‘s-Heerenhoek. Ook de parochianen  die geen Parochienieuws wensen te ontvangen maar wel parochiebijdrage betalen of toch in de afgelopen jaren betaald hebben, krijgen een enveloppe met daarin een brief met het verzoek ons toch nog te helpen de kosten te kunnen betalen en mee te doen met actie Kerkbalans

Om deze brieven te kunnen bezorgen komt de lijst van parochianen ter tafel.

De parochianen komen voor in de lijsten van parochiebijdrage en in de lijsten van het bezorgen van Parochienieuws.

In de komende maanden van dit jaar zullen we ook geld moeten gaan vragen voor het Parochienieuws. Bij één van de volgende nummers zal er dus weer een enveloppe mee komen met het Parochienieuws met de vraag of het Parochienieuws gewenst is en zo ja wat dit dan gaat kosten.  Ik hoop dat begrepen wordt, dat dit alles niet voor niets kan.

Hans Westdorp heeft zijn taak welke hij had voor de verzorging en regeling van het kerkhof aan mij overgedragen. Henk Postma zal het financiële gedeelte blijven verzorgen en Ton Oosthoek zal inspringen daar, waar Henk en ik hem daarvoor vragen.

Plonie Paree

Vorig artikelSAMENSTELLING PAROCHIEKERNCOMMISSIE 2024
Volgend artikelDE TIJD GAAT SNEL.