KAPEL & KERKGEBOUW

De parochiekerncommissie is blij dat de opstart van de Willibrorduskapel bij de bezoekers in de smaak is gevallen. De vrees was vooral dat de voormalige bestemming de overstap van kerk naar kapel zou ontmoedigen. Er bestaat wellicht nog enige aarzeling, maar de eerste stappen zijn vanaf januari gezet.

Elke veertien dagen op vrijdag is er een gebedsmoment gepland. Verschillende inleiders hebben hun medewerking toegezegd: vanuit het pastorale team zijn dat vooral Geerten Kok en diaken-in-opleiding Arjen Gernaert; Jeanine Heezemans is ook bereid gevonden incidenteel medewerking te verlenen en vanuit onze eigen kern proberen we de overige bijeenkomsten zinvol te vullen. Iedere voorganger heeft een eigen aanpak en dat vinden we bijzonder prettig. Alle gebedsdiensten beginnen om 9.30 uur en sluiten rond 10.15 uur af met een gezamenlijk kopje koffie/thee (in de aparte koffieruimte).

De medewerkers van de Moment-voor-Maria-vieringen vinden de locatie prima en sfeervol, mede door de aanwezigheid van een mooi Mariabeeld en de gescheiden koffiehoek. Deze vieringen zijn gepland op de tweede woensdag van elke maand om 15 uur. In mei zijn er extra vieringen, die u altijd terug vindt in het dienstenrooster.

Op Goede Vrijdag (29 maart) is er een bijzondere dienst, waarbij we de staties van de Kruisweg gebruiken. Jolanda Nagelkerke heeft haar medewerking toegezegd, dus we hebben die ochtend een passende muzikale bijdrage.

Aangezien de originele statieschilderstukken te groot zijn om in de kapel op te hangen, overwegen we de koperen ministaties (die voor de jaren tachtig van de vorige eeuw dienst deden) en altijd in de kerk zijn blijven hangen) over te brengen naar de kapel.

Vanuit het bisdom hebben we positieve geluiden gehoord aangaande mogelijke aanpassingen van de huidige kapelruimte; wellicht kunnen we binnen afzienbare tijd beschikken over een deugdelijke verwarming en meer lichtinval via dakramen.

Vorig artikelMARIAKAPEL
Volgend artikelKerkhofzaken